top of page

 Lehrgänge 2023  

 

 Januar

  07.  Frankenthal, Info: 0177-8637721

 Februar

 

 März 
 
25
./26.  St. Katharinen, Info: 02224-72997

 April 

 

 Mai
 18. - 21  Kata Special Course in Wangen, Info: DJKB

 

 Juni
 
23. - 25.  Schwerin, Info: 0179-2315690


 Juli 
 

 August

 31.07 - 04.08.  Gasshuku in Tamm, Info: 07141 926029
 
 September
 
  

 Oktober

   
 November 

 04.  Koblenz, Info: 0175-2226138

 17./18.  Bonn-Bad Godesberg, Info: 02226-168783

   

 Dezember

 02.  Bannewitz (bei Dresden), Info: 0175-6615393

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page